Vyřídíme půjčku

Vyřídíme vám půjčku na míru a hlavně bez poplatků předem. Online půjčka bez poplatků je u nás samozřejmostí.

Požádat

Online půjčka, rychlá nebankovní půjčka, rychlá půjčka

Žijete doma s manželkou v panelovém domě, kdy se denně odehrávají ty stejné situace? Chcete si oddechnout, ale nemáte kam "utéct"? Přemýšlíte nad koupi chatky, která je vzdálená od Vašeho domova pár kilometrů, ale nemáte dostatek peněz k uskutečnění její koupě?

Nevadí, neházejte hned vše za hlavu. Na finančním trhu existuje spoustu společností, které finanční prostředky poskytují lidem v nouzi, některé dokonce o své klienty pečují tak výborně, že se klienti k nim vrací. Naše společnost figuruje na tomto trhu již několik let, kde díky bohaté praxi a získaným kontaktům se nám daří pro své klienty sjednat co nejlepší produkt.

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Co tedy svým klientům nabízíme? Nabízíme vše, co se týká nemovitostí a jejich financování. Ve Vašem případě se bude jednat o půjčku, které poskytujeme v rozmezí od 100.000,- Kč do 50.000.000,- Kč. Naše půjčky jsou bez registru, to znamená, že se díváme do registru dlužníků, ale skutečnostem v něm nedáváme žádnou váhu.

Je nutné něco udělat, abychom Vám půjčku poskytli? Ano, musíte půjčku zajistit nemovitostí, tou zpravidla bývá dům, byt, pole nebo pozemek. Prakticky se může jednat o vše, co je zapsané na katastrálním úřadu. Zajistit Vaši půjčku může i třetí osoba, v podstatě se jedná o to stejné, jen to nejste Vy, kdo půjčku zajišťuje. V případě problému se obracíme na ručitele. Vyskytnou-li se nějaké vady na výpisu z katastru nemovitostí budeme na ně brát ohled nebo je opravíme.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Má vliv cena nemovitosti na velikost půjčky? Ano má, půjčíme Vám až 80% z hodnoty nemovitosti, pomocí které je půjčka zajištěna. Prakticky to znamená, že pokud Vaše nemovitost má hodnotu 3.000.000,- Kč, tak vám nejvíce poskytneme půjčku 2.400.000,- Kč.

Na Vaši žádost ohledně půjčky přistupujeme individuálně a vždy k její realizaci zohledňujeme případné dluhy. Jestliže se vám námi společně sjednaný produkt nelíbí a zamítnete ho, tak tato možnost je bezplatná. Stejně jako možnost, kdy nás žádáte o zpracování předem. Naše půjčky zejména poskytujeme do 3 dnů od podání Vaší žádosti.

V případě dluhů okamžitě vyplácíme exekuce, kdy jednáme s exekutorským úřadem o výši dluhu a snažíme se o jeho maximální snížení. Pokud jste v minulosti vzali nevýhodnou půjčku, tak ji posoudíme a budeme jednat s jejími věřiteli, případně vymáhací agenturou. Pomocí dlouholeté praxe se nám daří domluvit lepší podmínky pro zaplacení závazku. V tom nejhorším případě podáme žalobu a jednáme právní cestou k Vašemu prospěchu.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Je-li Vaše nemovitost natolik zadlužená, tak ji prodáme, vykoupíme nebo zastavíme. Při jejím prodeji Vám poskytneme půjčku za bezkonkurenčních podmínek, kdy je půjčka splatná z prodeje této nemovitosti. Ve zbylých dvou případech nabízíme řešení pro klienta jak se zbavit dluhů a vyjít tak ze zdánlivě neřešitelné situace.

Jestliže dlužíte u více společností, poskytujeme svým klientům tzv. konsolidaci. Jedná se o možnost sjednotit všechny půjčky do jedné a dostaneme se tak na zlomek splátky před konsolidací.

Půjčku jste obdrželi, Vaše případné dluhy jsou vyřešeny, co dělat vyskytnou-li se problémy se splácením? Naše společnost preferuje individuální domluvu s klientem před vymáháním dlužné částky. Nejčastěji dospějeme k tomu, že nastavíme individuální splácení, při kterém splácíte pouze část splátky po určitou dobu, např. po dobu 3 let pouze 2/3 splátky.

V opačném případě, kdy máte našetřeno dostatek financí k tomu, abyste půjčku splatili předem, tak je tato možnost u nás možná s tím, že uspoříte budoucí úroky.

Naši společnosti se zejména jedná, o spokojenost našich klientů, kterým nabízíme produkt podle jejich představ. Tyto produkty jsou přímo ušité na míru klientů, kteří jsou s nimi nadmíru spokojeni. Jestli chcete i Vy patřit mezi ně, neváhejte a nebojte se nás kontaktovat.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.mamepujcku.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.